Planul departamentului privind strategia de cercetare științifică

Stadiul actual

În cadrul departamentului activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară în colective de cercetare fără personalitate juridică. Cercetarea are atât caracter de cercetare fundamentală cât şi caracter de cercetare aplicativă, axate pe domenii prioritare: cercetări specifice domeniilor de activitate ale departamentului.

Temele de cercetare

Departamentul are în vedere cooptarea în cadrul activităţii de cercetare ştiinţifică a specialiştilor care nu au în prezent preocupări în acest domeniu. Se va pune accent pe caracterul aplicativ al cercetării.
Cadrele didactice şi personalul cuprins în activitatea de cercetare desfăşoară, pe lângă participarea la temele de cercetare în derulare, activităţi specifice individuale, ale căror rezultate sunt materializate în brevete de invenţie, cărţi, articole în reviste de specialitate şi comunicări ştiinţifice prezentate la diverse manifestări ştiinţifice.

Personalul de cercetare

Cadrele didactice şi personalul cuprins în activitatea de cercetare desfăşoară, pe lângă participarea la temele de cercetare în derulare, activităţi specifice individuale, ale căror rezultate sunt materializate în brevete de invenţie, cărţi, articole în reviste de specialitate şi comunicări ştiinţifice prezentate la diverse manifestări ştiinţifice.

Baza materială

În acest scop se are în vedere achiziţionarea de echipamente performante, specifice activităţii de cercetare, care să permită desfăşurarea în condiţii optime a întregii activităţi, ştiut fiind faptul că, în prezent, alături de personalul specializat, nivelul echipamentelor constituie premisa unor rezultate superioare a activităţii de cercetare ştiinţifică.

Cooperări

Deoarece activitatea de cercetare ştiinţifică se bazează pe ultimele descoperiri în domeniu, descoperiri realizate în centre şi colective specializate din întreaga lume, departamentul îşi propune pentru următorii ani dezvoltarea şi diversificarea colaborărilor cu catedre similare din ţară şi din străinătate, prin participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale cu scopul de a face cunoscute domeniile de cercetare proprii şi rezultatele obţinute. De asemenea, se urmăreşte realizarea de contracte de colaborare cu unităţi de de profil.

Circulaţia informaţiilor legate de cercetare

Informaţia reprezintă, în momentul de faţă, unealta cea mai des folosită în toate domeniile de activitate. Ca urmare, problemele legate de informaţie trebuie să reprezinte o preocupare majoră a oricărei activităţi de cercetare ştiinţifică. Se va pune accentul pe informarea mediilor ştiinţifice privind cercetarea din departament.

Finanţarea cercetării.

În general, orice activitate de cercetare suferă din cauza lipsei fondurilor, a insuficienţei acestora. Din acest considerent, găsirea de surse de finanţare reprezintă şi va reprezenta în continuare o problemă stringentă.

Finanţarea cercetării

În general, orice activitate de cercetare suferă din cauza lipsei fondurilor, a insuficienţei acestora. Din acest considerent, găsirea de surse de finanţare reprezintă şi va reprezenta în continuare o problemă stringentă.