Informatii generale despre Departamentul de Silvicultură si Inginerie Forestieră

Departamentul de Silvicultura si Inginerie forestiera face parte din cadrul Facultatii de Protectia Mediului si cuprinde specializarile de Silvicultura, infiintat in anul 1994, Exploatări forestiere şi Prelucrarea lemnului, ambele infiintate in anul 1996. Specializările noastre sunt acreditate sau autorizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi sunt în măsură să asigure pregătirea unor specialişti capabili in domeniul silviculturii si industriei forestiere.

Departamentul are un număr de 23 cadre didactice care asigură cursurile pentru aceste specializari.Specializarea : Silvicultură

Are ca misiune principală formarea de specialişti în domeniul silviculturii, al valorificării şi exploatării fondului forestier în concordanţă cu capacitatea de refacere a pădurii şi cu protejarea celorlalte elemente ale mediului înconjurător din zonele împădurite. Absolvenţii specializării îşi vor găsi preocupări în cadrul Direcţiilor Silvice, Ocoalelor Silvice, Institutelor de Cercetare şi Amenajări silvice, Centrelor de sortare şi prelucrare a lemnului, întreprinzători pentru comercializarea produselor din lemn şi, de ce nu, în învăţământ.Specializarea : Exploatări forestiere

Are ca misiune formarea de specialişti cu înaltă calificare pentru sectorul forestier, respectiv pentru exploatări forestiere, în vederea valorificării superioare şi optimale a resurselor forestiere . Activitatea de exploatare a pădurii trebuie privită ca un act de desăvârşire a procesului de cultură a pădurii, care culminează prin crearea unei noi generaţii de arbori , care vor îndeplini atribuţiunile de ordin eco-protectiv şi productiv . Pe viitor, exploatările forestiere , indiferent de specificul unităţilor care prestează activităţile respective – unităţi de stat sau private , vor ocupa un rol important în cadrul activităţilor din sectorul forestier.Specializarea: Ingineria prelucrării lemnului

Specializarea are misiunea de a pregăti specialişti pentru unităţi, firme de prelucrarea lemnului, ateliere de mobilă, societăţi comerciale în vederea obţinerii de produse primare, semifinite sau finite din lemn.