Dosarul de concurs pentru admitere

Admiterea se realizează pe bază de dosar, iar departajarea candidaţilor se realizează în funcţie de media de bacalaureat 100%.

    La cererea tip de Înscriere se anexează următoarele acte:
  • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplome pentru promoţia 2017), adeverință eliberată de către instituția de învățământ;
  • Certificatul de naştere, (original pentru confirmare) şi copie legalizată;
  • Certificatul de căsătorie, (original pentru conformitate) şi copie legalizată, dacă este cazul;
  • Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
  • 2 (două) fotografii tip buletin;
  • Carte de identitate sau paşaport, (original pentru confirmare) şi copie;
  • Chitanţă de plată a taxei de admitere (se achită în biroul de admitere).

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.