Programe de studiu

Studiile sunt organizate pe două cicluri:


Învăţământul universitar de licenţă se desfăşoară pe perioada de 4 ani, la forma de învăţământ la zi, respectiv 2 ani la forma de învățământ la master.
La încheierea studiilor, absolventul obţine diploma de inginer, elaborată pe domeniul de studiu.